Kendimden Soğutma Ayırma Büyüsü

İnsanoğlu yüzyıllar boyunca bir takım uygulamaların etkisi ile kendine bazı amaçları gerçekleştirecek güçleri bulmaya çalışmıştır. Daha çok doğaüstü güçlerden yararlanmak sureti ile farklı uygulamalar yapılan bu alanlarda, önemli olan doğrudan etki gösterebilecek olan sonuçları ile bir takım büyü çeşitlerinin hayat geçirilmesidir. Örneğin bir kişi çok zengin olmak istiyor ise para büyüsü ya da zenginlik büyüsü ile bu amaçlarına ulaşabilir. Aynı şekilde bir kişinin başka bir kişiye aşk duyması ve bu bağın çok güçlü olması için aşk büyüsü yapılabilir. Bu ve bunun gibi örnekler hem bu topraklarda hem de dünyanın çeşitli yerlerinde bir şekilde hayata geçirilen uygulamaları temsil eder. Bu noktadan bakıldığında ise insanoğlunun avantaj olarak gördüğü ve ciddi etkiler yaratan büyülerin medyumlarca gerçekleştirildiği sonucu ortaya çıkar.
Dileyen herkesin amaçları doğrultusunda bir takım uygulamalara ihtiyaç duyduğu düşünüldüğünde, kişilerin özellikle kötü etkili büyülerden korunması gerektiği gerçeği de öne çıkar. Çünkü insanların büyü yaptırabilmesi gibi başka insanlar da kişilere büyü yaptırabilir. Bunun için çözüm yine tecrübeli medyumlardadır. İşini iyi bilen, yetenekli ve deneyimli çok sayıda medyum insanlar üzerindeki büyüleri görerek çözebilir. Gerek dualar ile, gerek niyet sözleri ve metalar yardımı ile kişi üzerindeki büyü uygulamaları sonlandırılabilir. Büyülerden korunmak ve büyülerin etkisini azaltmak da ancak bu şekilde mümkün olacak ve medyumların tavsiyelerini dinlemek gerekecektir.

Güzellik Büyüsü ve Büyüleri Nasıl Yapılır?

Bilindiği gibi insanoğlunun duygu durumu oldukça farklı ve çeşitli etmenler ile beslenmektedir. Pek çok çeşitte yer alan duygular, amaçlar ve fazlası bu nedenle zaman zaman ortaya çıkabilir. Aşk, sevgi, dostluk, kardeşlik gibi temel duyguların zaman içinde perçinlenmesi ve artırılması da sağlanabilir. Ancak bu artırma ya da etkileşim sağlıklı ve denenmiş yollar ile yapılmalıdır. Örneğin büyü türleri bu konuda son derece gereksinim duyulan konuları kapsar. Çünkü çok çeşitli büyülerin olması aynı zamanda amaca yönelik bir çalışma ve uygulamanın olacağını gösterir. Yani insanlar neyi hedefliyorlar ise o konuda büyü yaptırabilirler. Aşk için aşk büyüsü, evlenmek için evlilik büyüsü, dostluğunu perçinlemek için dostluk büyüsü ya da cinsel sorunlarını halletmek için cinsellik büyüsü bu büyülerin içinde yer alır. İhtiras ise çok farklı ve değişik bir insanlık hali olduğu için doğrudan sonuç odaklı olarak ihtiras büyüsü de yaptırılabilir.
Pek çok kişinin oldukça etkili bulduğu büyü türleri arasında bulunan ihtiras büyüsü yapıldığı zaman zarfı ve hedef kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Yani bu büyünün sonuçları iyi yönlü de kötü yönlü de yorumlanabilir. Büyüyü yaptıran kişinin ne niyetle medyuma gittiği ve medyuma nasıl bir durum istediğini anlatması büyünün sonuçlarını değiştirir. Medyum kendisinden talep edilen durumu ortaya koymak için ihtiras büyüsünü şekillendirebilir ve hedef kişi ihtirasları ile yaşamaya başlayabilir.