Gerçek Mutluluk ve Huzuru Bulmak İçin Büyü

Mutluluk ve huzur için;
Ibn-i Ebid’d Dünya, Ibrahim Ibn-i Hallad (r.a.)’dan rivayet ediyor. Ibn-i Hallad :
Cibril-i Emin, Yakub Aleyhisselam’a geldi. Hz Yakub kendisinin hasret halinden bahsetti. Cibril Emin :”Size bir dua öğreteyim, Onu okursanız, Cenab-i Hak size ferahlık verir. Arzunuz yerine gelir” dedi ve
Bismillahirahmanirahim
Ya men lâ ya’lemü keyfe illa hüve ve ya menlâ yeblûğu kudretühü ferric anni.
” Ey kendisinden başkasının; kendisinin nasıl olduğunu bilmeyen (Allah’ım)! Ey kudretine kimsenin erişemediği! Benim bu sıkıntımı gider”

İstenen Kişiyi Geri Getirme Büyüsü

Yatağına abdestli olarak yatan kimse aşağıdaki ayeti sonuna kadar okumalı, okuyuşunu 1, 3, 5 veya 7 kere tekrarlamalıdır. O mübarek saatte kalkıp, iki rekat Allah rızası için namaz kılmak niyetiyle uykuya varmalı, anılan saat gelince uyanıp, iki rekat namaz kılmalı ve gelmesi istenen kişi için Allah Teala’dan dilemelidir. Bu husus hayli denenmiş, istenen sonuca ulaşılmıştır. Ayet-i celile şudur:
İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti kânet lehüm cennâtül firdevsi nüzülâ* Hâlidîne fîhâ lâ yebğûne anhâ hıvelâ* Kul lev kânel bahru midâden li kelimâti rabbî lenefidel bahru kable en tenfede kelimâtü rabbî ve lev ci’nâ bi mislihî mededâ* Kul innemâ ene beşerun misliküm yûhâ ileyye ennemâ ilâhüküm ilâhün vâhıd* Fe men kâne yercû likâe rabbihî felya’mel amelen sâlihan ve lâ yüşrik bi ıbâdeti rabbihî ehadâ*

Çok Sevdiğim Birinin Sürekli Bana Bağlı Olmasını İstiyorum

Bir kimseyi kendinize aşk ve muhabbetle baglamak istiyorsan;
Arabi ayin ilk persembe gecesi saat ucte matlubun fotağrafını önüne koyarak yeni bir kilite;41 kez ayetel kürsi oku sonra bir kez;

“ya vedud ya zel arsil kerim ya beduh ya zel arsil ezim.ya rauf ya zel arsil mecid ya cebbar ya settar,ya mukiyt ya mugis ya hennan ya mennan vel kaytu aleyke filan ibni filanete ela mehebbete filan binti filanete minni ve li tusni ala eyni.es seeh el vahen el ecel.”

dedikten sonra;ufurup kilidi ac ve kimsenin gorunmemesi yerde acik koy matlup talipe ebedi olarak yolun her an acik olarak tum adem ve havva nesli ucun bagli kalır

Gerçek Aşk ve Sevgiyi Bulma Büyüsü

İşlem denenmiş olup, yüksek oranlarda olumlu sonuçlar vermiştir. Gerçek aşk için yapılan işlemler arasındadır.
Bismillahirrahmanirrahim.
Lâ ilâhe illa ente sübhâneke innî küntü minezzâlimiyn.Rabbî amiltü sûen zalemtü nefsî ve ente Erham’ür-Rahımîn.* Sübhanallahü vel hamdü lillâhi ve lâ ilahe illallâhü vallâhü ekber* ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyül aziym.

Nişanlımı Kendime Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır

Sevilen istenen her kim olursa olsun kendinize bağlamak için okunan dualardır.
Bismillâhirrahmânirrahıym* Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin nebiyyür rahmeti es’elüke en ta’sımünâ bihî min cemîıl ahvâli vel âfâti ve tüdahhırnâ bihî min cemîıs seyyiât* Allâhümme innî tevesseltü ileyke bi elfi elfi kul hüvellâhü ehad min emâmî mededâ* Ve elfi elfi kul hüvellâhü ehad an yemînî teharrüzen sermedâ* Ve elfi elfi kul hüvellâhü ehad an yesârî yüncînî min şerrin ebedâ* İnnî lebistü der’allâhi ve dehaltül hısnel ezelî ve cealtü nefsî fî hıfzillâhi sandukal afvi akfâlühû lâ ilâhe illellâh. Muhammedür rasûlüllâh. Miftâhuhû lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*

Kocama Evini Sevdirme Büyüsü

Eşinizin size ve ailesine bağlı kalmasını sizi sevmesi amacıyla olur. Aşağıda vermiş olduğumuz duayı okuyarak bu işlemde başarı sağlamanıza fayda edecektir.

Yâ hayyü yâ kayyûmü bi rahmetike esteğıysü aslıh lî şânî küllehû lâ tekilnî ilâ nefsi tarfete aynin ve lâ ilâ ehadin minen nâs*